• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Spoločnosť M H R Č spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1996, pričom od svojho založenia prešla profiláciou, ktorá vyústila do terajšieho vedenia. Hlavnou činnosťou firmy sú práce v inžinierskom, priemyselnom a pozemnom staviteľstve, búracie práce, zakladanie stavieb na pilotách, občianske a bytové stavby a dopravné služby. Od roku 2003 prevádzkuje vlastný lom v časti Banská Bystrica- Iliaš, kde sa venuje dobývaniu ložísk, výrobe kameniva a uloženiu odpadov typu „O“. Pri príprave a realizácii stavieb využíva vlastné mechanizačné prostriedky a zariadenia, inžinierske riešenia, štúdie, ako aj ekonomické informácie a oceňovanie stavebných prác. V súčasnosti firma doplnila svoje portfólio, keď sa stala výhradným zástupcom švédskej oceliarskej spoločnosti LINDAB-Buildings.

S cieľom priniesť zákazníkovi kvalitu porovnateľnú s európskym štandardom, spoločnosť prešla komplexným procesom skvalitnenia služieb, za čo v roku 2009 získala certifikáty kvality.

Aktuálne certifikáty kvality spoločnosti:


Firma ponúka prostredníctvom konateľa, ako aj stáleho jadra spoločnosti viac než štvrť storočné skúsenosti v oblasti stavebníctva. Odborne spôsobilý kolektív Vám prináša vysokú kvalitu prevedenia prác s výborným pomerom kvality a ceny. Zakladáme si na dôvere, korektných vzťahoch a v neposlednom rade na spokojnosti nášho zákazníka.