• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Momentálne nemáme voľné pozície. Ak chcete byť zaradený do našej databázy, zašlite nám svoj životopis na emailovú adresu office@mhrc.sk.