• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
 • REALIZÁCIE STAVIEB
 • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
 • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Realizácia stavieb

M H R Č spol. s r.o. realizuje stavby v nasledovnom rozsahu:

 • Zemné práce
 • Zakladanie stavieb
 • Pozemné stavby
 • Inžinierske stavby
 • Priemyselné stavby
 • Bytové stavby
 • Občianske stavby
 • Rekonštrukcie
 • Búracie práce
 • Výroba a montáž železobetónových prefabrikátov, stavebných dielcov a zámočníckych konštrukcií
 • Montáž oceľových konštrukcií a halových systémov 

Spoločnosť rovnako poskytuje technické poradenstvo a inžiniersku činnosť v stavebníctve- obstarávanie prác a dodávok, prác a výkonov pre investorov ako vypracovanie koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb.