• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Budovanie komunkácie R1 - Severný obchvat BB - Cementáreň

Budovanie komunkácie R1 - Severný obchvat BB - Karlovo

Kačica - novostavba bytovky blok D

Poľnohospodárske družstvo Pohorelá

Polyfunkčný dom Banská Bystrica

Polyfunkčný dom Elektrorecykling

Prístavba montážnej haly spoločnosti HELLA

RD Banská Bystrica

Zakladanie stavby - Bytový dom, Wolkerova ulica, B. Bystrica

Železničné opravovne Slovenska - rekonštrukcia haly č. 1