• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Dopravné služby

M H R Č spol. s r.o. ponúka pre organizácie ako aj pre súkromné osoby dopravné služby prostredníctvom dopravných a mechanizačných prostriedkov o rozsahu a cenových podmienok podľa platného cenníka spoločnosti. Spoločnosť tiež disponuje pri každom projekte kompletnou malou mechanizáciou.


Cenník dopravy a mechanizácie platný od 01.08.2023 (v €)

 

 

Galéria: