• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
 • REALIZÁCIE STAVIEB
 • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
 • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Oceľové konštrukcie a montované haly Lindab

V lete roku 2011 začala spoločnosť M H R Č spol. s r.o. rozvíjať spoluprácu s nadnárodnou oceliarskou spoločnosťou LINDAB. Úspech spoločného projektu vyústil do podpísania zmluvy o vzájomnej spolupráci a naša spoločnosť sa stala certifikovaným stavebným partnerom LINDAB BUILDINGS GMBH.

LINDAB INTERNATIONAL AB bola založená v roku 1956 v Lindhulte vo Švédsku. Od tej doby expanduje LINDAB do celého sveta a dnes je zastúpený v 31 štátoch. LINDAB pôsobí v troch základných odvetviach, a to ventilácie, komponenty pre strechy a fasády, montované oceľové haly. Spoločnosť MHRČ rozvíja spoluprácu najmä v divízii montovaných oceľových hál.

V rámci činnosti divízia LINDAB BUILDINGS ponúka predprojektované riešenia montovaných oceľových budov a interne vyvinutý IT software pre zjednodušenie práce stavebných architektov, ako aj samotných staviteľov. Kľúčom ponuky je efektívny koncept pre jednopodlažné budovy určené na priemyselné či skladové využitie. Systém zahŕňa oceľové rámy, stenové a strešné systémy, vrátane návrhu a podpory pri plánovaní projektu. Budovy sa predávajú prostredníctvom asi 400 stavebných partnerov v celej Európe a SNS (Spoločenstve nezávislých štátov), ale tiež priamo individuálnym kľúčovým zákazníkom.

Ako certifikovaný stavebný partner ponúkame kompletnú dodávky stavieb na kľúč pre koncových zákazníkov, ich architektov alebo iných profesionálnych konzultantov a poradcov, vrátane:

 • spracovania koncepcie a plánovania projektu
 • stavebných povolení
 • stavebných prác a základov
 • dodávky a výstavby budov
 • mechanických a elektrotechnických inštalácií
 • vybavenia budov a dokončovacích prác
 • popredajného servisu a údržby
 • voliteľné akvizície pozemkov a finančných riešení pre realizáciu projektov
 • noriem a certifikácií v oblasti kvality
 • schválení typizovaných stavieb a návrhov pre rýchlejšie získanie stavebného povolenia

Pri plánovaní stavebnej investície spolupracujeme ako stavebný partner Lindab za účelom zaistenia vysokého štandardu realizovaného projektu s tímom špecialistov v oblasti návrhu, technického prevedenia, stavebných prvkov, systémov vykurovania a elektrických rozvodov. Tím disponuje potrebnou flexibilitou a efektivitou spolu s prístupom k širokej základni znalostí a odborných schopností.

Galéria: